Genel Amaçlı Dezenfektan 1 Lt

> ÜRÜN KODU : DK-PSANTRY

> MARKA : DEZ-KİM

35,00

Hijyenik dezenfektan Alet, ekipman, genel ve yüksek güçte dezenfektan çözelti patoxy sanitary 1 lt

Stokta Mevcut
Kargo fiyatını görmek için sepete ekle

KÜMESLER. AHIRLAR. SÜT TESİSLERİ. VETERİNER KLİNİKLERİ. NAKİL ARAÇLARI. KAFESLER. CİVCİV BÜYÜTME ÜNİTELERİ İÇİN GENEL DEZENFEKTAN ÜRÜNÜDÜR BAKTERİLERE.VİRÜSLERE VE MANTARA KARŞI ETKİLİDİR. BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ TIRNAK DEZENFAKTANI OLARAK DA KULLANILIR.
GENİŞ SPEKTRUMLU. ALDEHİTLİ LİKİT DEZENFEKTAN
Patoxy Sanitary ; Güçlü ve geniş spektrumlu bakterisid. virüsid. sporisid. fungusid etkinliğe sahiptir. Canlı dokulara uygulanmaz. Doğal suların ve su sistemlerinin sanitasyonunda kullanılmaz. Hipoklorid çözeltileriyle karıştırıldığında önce serbest klor açığa çıkar. sonra beyaz renkli çökelti oluşur. Bileşiminde bulunan benzalkonyumklorür. fenol yada fenol türevi çözeltiler veya sabunlu sıvılar ile karıştırıldığında çökerek etkisini kaybeder.
BİLEŞİMİ : Benzalkonıum klorür. formaldehit.gluteraldehit içerir.
KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI :
.Kümes. kuluçkahane. kesimhane. ahır ve ağıllarda. nakil araçlarında. süt işleme tesislerinde. gıda depolarında. yem fabrikalarında. veteriner kliniklerinde; duvar. zemin. yer kısımları. tüm ekipmanların

Genel dezenfeksiyonunda : 1/ 200 miktarında Patoxy Sanitary / Su .
Kümes. alet ve ekipmanların yıkanarak dezenfeksiyonunda :1/ 40 miktarında Patoxy Sanitary / Su .
yüksek güçte dezenfeksiyonunda : 1 / 100 miktarında Patoxy Sanitary / Su uygulanır.


UYARILAR :Uygulama sırasında gözlük ve eldiven kullanılmalı. sisleme esasına dayanan pülverizasyon sırasında da maske takılmalıdır.
Yoğun ve sulandırılmış dezenfektanın göz. deri ve mukozalara temasından kaçınılmalıdır. Bulaşma olduğunda en az 15 dakika süreyle temiz su ile yıkanmalıdır.
Yutulmaz. Sulandırılmış halde doğrudan açık besinlere ve yemlere uygulanmasından kaçınılmalıdır.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.